Islamismens glömda historia

NAZI PROPAGANDA FOR THE ARAB WORLD
JEFFREY HERF
Yale University Press 2009

HALVMÅNE OG HAGEKORS
DET TREDJE RIGE,
ARABERNE OG PALÆSTINA

KLAUS-MICHAEL MALLMANN
MARTIN CÜPPERS
Informations Forlag 2008

Sedan terrordåden i New York den elfte september 2001 har de västliga samhällena varit intensivt upptagna av frågor som rör islam och islamismen. Egentligen framträdde islamismen redan åren efter andra världskriget, men den fick sitt internationella genombrott med revolutionen i Iran 1979. Denna omvälvning tog inte bara västliga politiker, utan än mer den etablerade samhällsvetenskapen i väst, fullständigt på sängen. I årtionden hade ledande samhällsforskare och i synnerhet vänsterradikala intellektuella fastslagit att religionen var överspelad som politisk kraft. Dessutom hade d...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Lennart Berntson

Lektor i historia vid Roskilde universitet.

Läs vidare