Bättre och bättre dag för dag?

Utgångspunkten är att Sverige på kort tid har förändrats på ett genomgripande sätt och att saknaden av det som har och upplevs ha försvunnit är en stark och betydelsefull känsla hos många människor, som dock mött föga förståelse i medier och politik.

Den ryska militärkulturen avslöjar sig

Enklast uttryckt handlar militär kultur om hur militära organisationer handlar i krig, men också om deras relation till staten. Traditionellt sett har sovjetiska och ryska militära tänkare och generalstaber varit bra på att teoretisera och att visualisera framtidens krigföring. De har varit betydligt sämre på att förvandla teorier och visioner till förbättringar.

Allt börjar om

Så försvann Nyamko Sabuni från arenan.

Räddaren i nöden

Något som både har fascinerat och förbryllat mig under den numera ganska långa period jag följt fransk politik är det här märkliga förhållandet mellan ”folk” och president.