En patient med multipla diagnoser

Att kräva allmänt förstatligande av näringslivet har inte kommit i ropet igen fastän jag fruktar att det är en tidsfråga. Även de allra mest hopplösa föreställningar om att ”en annan värld är möjlig” har en märkvärdig förmåga att dröja sig kvar i väntan på bättre tider, och ofta undrar jag om det var svensk samhällsdebatt som Friedrich Nietzsche hade i åtanke när han talade om den eviga återkomsten.

Den långa resan med Turkiet har bara börjat

Förpliktelserna som listas i Madridavtalet mellan Sverige, Finland och Turkiet har formen av en checklista. Och denna checklista ger Ankara tydligt företräde i tolkningarna, skriver Thomas Gür.

Poetiken och politiken

För snart tolv år sedan sände Sveriges Radio ett program med titeln ”Toppolitiker läser dikt”. Den dikt de läste var Gunnar Ekelöfs ”En värld är varje människa”, ur Färjesång från 1941. Bland läsarna fanns såväl statsråd som partiledare.

Den gäckande skuggan

Den väldiga biografins titel kunde inte vara mer kongenial med sitt ämne: Speak, Silence.