Så kan Lund bli Sveriges Chicago

Hur står det till med diskussionsklimatet vid amerikanska universitet? Av anekdotflödet att döma är läget rätt förfärligt, men anekdoter är just anekdotiska och jag har länge tänkt att det skulle vara värdefullt med en mer systematisk genomgång. Nu finns en sådan.

Nu är läge att välja det bästa

Mer av det bästa av allt! I teorin är det så marknadsekonomi ska fungera. Om marknaden styr så kommer bara de bästa varorna, de bästa tjänsterna och de bästa företagen att överleva. Men hur funkar det i praktiken?

Fler språkinsatser men inte mer skolplikt

Integrationsutmaningarna är många och det behövs flera olika åtgärder för att underlätta för fler att ta sig fram i samhället. En viktig nyckel är språket, men mer skolplikt för alla är inte rätt väg att gå.

Farväl till Håkan Hagwall

När jag räknar efter ordentligt upptäcker jag att det egentligen inte var så väldigt länge som jag arbetade tillsammans med Håkan Hagwall i Svenska Dagbladets ledarredaktion: ett par somrar när Mats Svegfors var chef, ett par år när Håkan hade tagit över.

Populärt

Skribenter

Catta Neuding
Erik Thyselius
Katarina O'Nils Franke
Marcus Nilsen
PJ Anders Linder