Rädda museerna – och gör det på riktigt

Ledningen för Statens museer för världskultur (SMKV) ger sig inte. För fem år sedan fick man smäll på fingrarna av riksdagen när man ville slå ihop de tre museerna Östasiatiska, Medelhavs och Etnografiska till en diffus och identitetslös skvader, som skulle propagera för progressiva värderingar snarare än sprida kunskap om vår omvärld. Varje museums särart ska bevaras, var riksdagens tydliga besked.

Hur mycket ska en trepartiregering kosta Norge?

Vem vann stortingsvalet i går? Det enkla svaret är Arbeiderpartiet (Ap) med Jonas Gahr Støre i spetsen. Han kommer att få i uppdrag att bilda ny regering och lär säkert lyckas med detta även om vägen till målet kan bli slingrig som Trollstigens serpentiner.

Hongkong, farväl

På senare år har nyhetsinslagen om Hongkong avlöst varandra. Bit för bit har vi kunnat följa hur det fria Hongkong systematiskt monterats ner på direkt order från Peking.

Rädda museerna – och gör det på riktigt

Ledningen för Statens museer för världskultur (SMKV) ger sig inte. För fem år sedan fick man smäll på fingrarna av riksdagen när man ville slå ihop de tre museerna Östasiatiska, Medelhavs och Etnografiska till en diffus och identitetslös skvader, som skulle propagera för progressiva värderingar snarare än sprida kunskap om vår omvärld. Varje museums särart ska bevaras, var riksdagens tydliga besked.

Populärt

Skribenter

Catta Neuding
Erik Thyselius
Katarina O'Nils Franke
Marcus Nilsen
PJ Anders Linder