Kulturgryning 46min 22 dec, 2020
Kulturgryning 2020 – Den italienska renässansen

Lever vi i kulturskymningens tid? Skolresultaten sjunker, läsandet minskar och bildningsidealet är på utdöende. Axess vill blåsa liv i bildningsidealet och inspirera med den nya podcasten Axess Kulturgryning. Vi fördjupar oss i frågor om hur allting började, i konstbegreppet, vad som är vackert, vad som anses fult och frågar oss om konsten någonsin varit fri? Catta Neuding samtalar med Johan Eriksson och Torbjörn Elensky om den italienska renässanskonsten.

Historisk Axess 30min 01 okt, 2020
Historisk Axess 2020 – Homo consumens – den konsumerande människan
Förklara din forskning 28min 03 nov, 2020
Förklara din forskning 2020 – Datorsimulerad musik

Axess idéspecial

Axess synar

En ny bok

Förklara din forskning

Historisk Axess

Kulturgryning

Luthersson läser världslitteraturen

Panelen

Studio Axess

Ur Axess Magasin

Veckans bok

Laddar