Magasin > Artikelarkiv

Filter

Artiklar

Uppkopplad men socialt distanserad

Bristen på både kropps- och ögonkontakt – även om det må vara till synes små gester som en klapp på axeln – kan ha inverkan på vårt sociala välbefinnande. Sverige är ändå ett digitalt framstående land och vi videosamtalar oss igenom krisen. Men räcker det?

Det nya tukthuset

I januari 2019 undervisade Inga-Lill Aronsson på en masterkurs i ABM (Arkiv-, biblioteks- och museivetenskap) vid Uppsala universitet. En student ställde frågan om hur man i äldre arkiv hittar information som belyser rasfrågor.

Låg risk

"Inget annat land kan bygga så täta och vackra fönster”, lär Angela Merkel ha svarat på frågan vilka känslor hemlandet väcker i henne. Det kan läsas som en politisk metafor: Långsiktighet, prudentlighet, kompetens i utförandet och fokus på stabilitet beskriver inte bara essensen i ett tyskt Kippfenster utan även förklarar vad som ligger bakom Tysklands framgångar de senaste 75 åren.

En skojares framfart

Al-Hariris medeltida klassiker Maqamat sägs vara oöversättlig. Men nu har det utkommit en ny tolkning till engelska, skriver Carl Rudbeck.

Visar 4 av 4624