Magasin > Artikelarkiv

Filter

Artiklar - Recension

Det nya tukthuset

I januari 2019 undervisade Inga-Lill Aronsson på en masterkurs i ABM (Arkiv-, biblioteks- och museivetenskap) vid Uppsala universitet. En student ställde frågan om hur man i äldre arkiv hittar information som belyser rasfrågor.

Låg risk

"Inget annat land kan bygga så täta och vackra fönster”, lär Angela Merkel ha svarat på frågan vilka känslor hemlandet väcker i henne. Det kan läsas som en politisk metafor: Långsiktighet, prudentlighet, kompetens i utförandet och fokus på stabilitet beskriver inte bara essensen i ett tyskt Kippfenster utan även förklarar vad som ligger bakom Tysklands framgångar de senaste 75 åren.

Vi ignorerar Kissinger på egen risk

Henry Kissinger såg pessimistiskt på den mänskliga naturen och staters drivkrafter, detta blev kärnan i hans ”realistiska” tänkande om utrikespolitik, vilket inte låg i linje med en amerikansk optimism. Jan Knutsson sorterar och klarlägger.

Naturen som tempel

Möjligen var det med en viss förvåning som Alexander von Humboldt, vetenskapspionjär, upptäcktsresande och romantisk filosof, konstaterade att han i kyrkofadern Basilius den stores (329–379) skrifter funnit uttryck för en djup naturkänsla som han själv kände igen.

Visar 4 av 1213