Magasin > Artikelarkiv

Filter

Artiklar - Recension

Den gäckande skuggan

Den väldiga biografins titel kunde inte vara mer kongenial med sitt ämne: Speak, Silence.

Kreativ spekulation

Det är en händelse som ser ut som en tanke att två gruppbiografier om samma fyra brittiska kvinnliga moralfilosofer publiceras inom loppet av sex månader. Den ena biografin, av amerikanen Benjamin Lipscombe, är resultatet av ett träget arbete under tolv års tid.

Natur och kultur

Ien nu avlägsen tid var strukturalismen högsta intellektuella mode i både samhälls- och humanvetenskaper. Tidigare ganska perifera discipliner blev plötsligt centrala – inte minst lingvistik. Psykoanalytikern Jacques Lacan menade – i den mån man nu kan utröna mening i hans brutalt dunkla texter – att vårt freudianska undermedvetna är strukturerat som ett språk.

Fångad av en stormvind

Den anonyma författarinna som alltjämt döljer sig bakom pseudonymen Elena Ferrante skriver följande: ”Allt jag har lärt, har jag lärt genom att läsa och omläsa böcker.” Vad hon då syftar på är det historiska stoffet i Neapelkvartetten, den hyllade romanserie som hon 2011 inledde med Min fantastiska väninna och som under de närmast följande åren fullföljdes med Hennes nya namn, Den som stannar och den som går och Det förlorade barnet.

Visar 4 av 1429