Magasin > Artikelarkiv

Filter

Artiklar - Recension

Vissa kretsar

Den litterära genren där geopolitik, materialteknik, skalekonomi – och geniala uppfinnare – blandas är inte ny. Men Chris Miller förfinar den i sin kompakta och insiktsfulla genomgång av åren som gått sedan IT-eran inleddes.

Radikal upplysning

Det vi kallar för upplysningen eller upplysningstiden har alltid varit föremål för en rad olika beskrivningar och värderingar. Redan på själva begreppen har det vänts och vridits. Menar vi en tid eller en tankeriktning? Finns det en upplysning eller flera? Utgör upplysningen de första stapplande stegen mot tolerans, frihet och jämlikhet eller ligger här roten till modernitetens mest destruktiva sidor, rasism, kolonialism och ytterst det teknologiska massmordet på människor, djur och all natur?

Livets stora frågor

När Juan Maldacena, en av den moderna fysikens klarast lysande stjärnor, en gång ombads att uttala sig om en viss tolkning av kvantmekaniken, gav han följande svar: ”När jag tänker på [den] ur ett kvantmekaniskt perspektiv, är den det mest rimliga att tro på. Men i mitt vardagliga liv tror jag inte på den.”

Den nya sandlådan

Att Mark Zuckerberg har bytt namn på sitt bolag från Facebook till Meta är ett litet tecken på vad som är på gång. Han och många andra, från spelutvecklare till det kinesiska kommunistpartiet, räknar med att nätet kommer att växa till ett metaversum. Med sin bok The Metaverse vill Matthew Ball beskriva vad vi kan vänta oss.

Visar 4 av 1488