Spela

En förlorad värld

Vad är amerikansk konservatism och har den speciella drag som gör den annorlunda annan konservatism? Hur skall begreppet och fenomenet förstås och definieras? Frågan väcks ofrånkomligen av boken American Conservatism, en antologi sammanställd av Andrew J Bacevich, professor i historia vid Boston University.


Magasin

Ett haveri

Identitetspolitik har tagit kommandot över New York Times. Tidningens historiska uppdrag, objektivitet, har övergivits.

Kvinnolivets predikament

Att påstå att sekundärlitteraturen, dokumentärerna, essäerna om och porträtten av författaren Virginia Woolf (1882–1941) är omfattande är ett understatement.

Den omstridde skriftställaren

Jan Myrdal förenade stor bildning och stilistisk förmåga med extrema politiska ställningstaganden. Hans världsbild har dock likheter med andra uppburna vänsterskribenters.


Kommentar

Covid 19-politiken behöver tankar om frihet och hopp

England har inte precis glänst i kraft av sin covid 19-politik. Det har hattats fram och tillbaka och trots böter, aggressiv polisövervakning och drakoniska åtgärder – inte minst de långsiktigt förödande skolstängningarna – har man dödstal per 100 000 invånare som ligger mer än 40 procent över de svenska.

Från mobil triumf till bilskam

Trots att bilen inneburit ökad frihet för miljoner människor framställs bilismen nästan uteslutande som ett samhällsproblem.

En ny Mitt Romney i vardande?

Torbjörn Nilsson, numera i SvD, har utvecklat en egen kommenterande genre med mycket referenser till gammal folkhemspolitik, som ofta blir givande och ibland lite långsökta.


TV

Studio Axess

Studio Axess 2021 – Fredrik Sjöholm – Universiteten underpresterar

Med tanke på hur stora resurser som satsas på högre utbildning och forskning i Sverige är resultaten otillfredsställande. Det menar professor Fredrik Sjöholm, ny chef för Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Vissa miljöer är mycket bra men signalerna om brister har blivit så många att de inte kan negligeras. Arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. En stor del av forskningen håller inte måttet. Ett skäl är att politiken har premierat kvantitet på kvalitetens bekostnad, men det handlar också om ointresse för uppföljning och utvärdering. Samtalet med programledaren PJ Anders Linder tar också upp hur Sjöholms eget expertområde, globaliseringen, påverkas av covid-19-pandemin och av Kinas snabbt växande betydelse.

Populärt på TV

Kinas tusenåriga teater

Resande opera för att hedra gudarna

I denna dokumentär får vi följa ett resande operasällskap genom Kinas norra och isolerade landsbygd. Dag efter dag, år e...

04 nov, 2019

Den kinesiska idén - föredrag

Del 3 av 4: Lars Fredén

Lars Fredén, f.d. ambassadör i Peking, talar om Nationalism enligt Xi under ett seminarium från den 14 maj 2018. I den s...

04 jun, 2018

Boken, läsandet och fattningsförmågan

Del 2 av 2: Digitaliseringen och dess konsekvenser

Del 2 av 2. Talare: Rustan Panday - Ljudbokens och Storytels framgångssaga: Vad blir nästa steg?, Eva Gedin - Ljudbokens...

13 maj, 2019

TV-tablå torsdag 25 februari