TV > Ideas and Influences on Eranos > Del 2 av 3 – Indology and Theosophy

Ideas and Influences on Eranos

Del 2 av 3 – Indology and Theosophy

Talare: Jessica Frazier - The Journey to the East: India at Eranos, Per Faxneld - The Spread of Theosophical Teachings: Influences on Comparative Religion, Women’s Rights, and Art, Jennifer Higgie - The Active Imagination: The Art of Olga Fröbe. Jessica Frazier The Journey to the East: India at Eranos. Moderator: Ulf Wickbom.

Ett seminarium från Engelsbergs bruk inspelat den 27 april 2023.

Del 2 av 3 – Indology and Theosophy

Ideas and Influences on Eranos

Talare: Jessica Frazier - The Journey to the East: India at Eranos, Per Faxneld - The Spread of Theosophical Teachings: Influences on Comparative Religion, Women’s Rights, and Art, Jennifer Higgie - The Active Imagination: The Art of Olga Fröbe. Jessica Frazier The Journey to the East: India at Eranos. Moderator: Ulf Wickbom.

Ett seminarium från Engelsbergs bruk inspelat den 27 april 2023.

Publicerat 16 maj, 2023
Tillgängligt till Ej tillgängligt