Kommentar > Kommentarsarkiv

Filter

Kommentarsartiklar

Covid 19-politiken behöver tankar om frihet och hopp

England har inte precis glänst i kraft av sin covid 19-politik. Det har hattats fram och tillbaka och trots böter, aggressiv polisövervakning och drakoniska åtgärder – inte minst de långsiktigt förödande skolstängningarna – har man dödstal per 100 000 invånare som ligger mer än 40 procent över de svenska.

Från mobil triumf till bilskam

Trots att bilen inneburit ökad frihet för miljoner människor framställs bilismen nästan uteslutande som ett samhällsproblem.

En ny Mitt Romney i vardande?

Torbjörn Nilsson, numera i SvD, har utvecklat en egen kommenterande genre med mycket referenser till gammal folkhemspolitik, som ofta blir givande och ibland lite långsökta.

Ge inte allmänheten makten över skogen

Vem ska egentligen ha makten över marken? Skogsägaren eller allmänheten? De senare, tycks dessvärre vara viljan när man nu via miljöorganisationer ges rätt att överklaga och hindra markägares beslut om avverkning. Vi bör inte försvaga äganderätten på det sättet, utan fortsätta att låta skogsägare agera med frihet under ansvar.

Visar 4 av 153