Kommentar > Kommentarsarkiv

Filter

Kommentarsartiklar

Gå hela vägen Gunnar Strömmer!

Idag meddelade justitieminister Gunnar Strömmer att regeringen föreslår en utökning av Sveriges terrorlagstiftning. Det som föreslås är att deltagande i och finansiering av deltagande i terroristorganisation ska vara straffbart. Detta är ett steg i rätt riktning, men Sverige saknar fortfarande möjlighet att på egen hand terrorklassa organisationer.

Förintelsen mitt ibland oss

De levande vittnesmålen från Förintelsen blir allt färre. Det är därför bevarandet av minnet är centralt för efterlevande generationer. Än i dag kommer nya vittnesmål och tidigare okända fakta fram om livet i fånglägren. Även Sveriges roll under andra världskriget måste belysas, hur smärtsam sanningen än må vara för oss.

Tyskland: Bedrövligt läge för Bundeswehr

Det satt långt inne, men nu har Berlin äntligen bestämt sig för att skicka Leopardstridsvagnar till Ukraina.

Arbetet för bättre bistånd har bara börjat

År efter år har Sverige satsat en procent av bruttonationalinkomsten på bistånd. Myndigheten Sida har arbetat som bävrar för att hitta mottagare till alla miljarder och ofta har det slutat med att stora summor har fått skickas in i FN:s svårgenomträngliga organisation.

Visar 4 av 349