Ett ordensväsende för samhällets bästa

Äntligen tillbaka: våra svenska ordnar.

Idag, fredag den 31 maj, äger den första ordensutdelningen på nästan 50 år rum på kungliga slottet. Syftet är att belöna svenska medborgare som har gjort exceptionella insatser för landet, vilket är utmärkt i en tid som i övrigt mest kantas av dåliga nyheter.

Under ett informationsmöte på slottet i tisdags berättade Björn von Sydow, ordensrådets ordförande, om processen och samstämmigheten över partigränserna. De enda som opponerar sig mot återinförandet är Vänsterpartiet, vilket var väntat och ”tillhör pjäsen”, som vice ordenskanslern Per Sandin uttryckte det.

Sandin sa också att återinförandet av ordensväsendet gör Sverige till ett mer normalt land. För de flesta länder har ordensväsenden. Men i ivern att bli världens modernaste land avskaffade som bekant regeringen Palme tyvärr ordensväsendet i Sverige på 1970-talet. Nu blir det bara Schweiz (som aldrig har haft något) och Irland som inte har något eget ordensväsende längre. Och som så många gånger på sistone (apropå Natomedlemskapet, deras goda beredskap och satsningar på kärnkraften) lyfts Finland som ett föredöme.

Men även Kungl. Maj:ts Orden har lagt sig vinn om att återinföra ordensväsendet på bästa sätt. Man har tagit fram originalverktyg från 1974 för att kunna tillverka förstklassiga ordnar. Tillverkningen sker helt i Sverige och ordnarna stöps i klassiska 1700-talsformar och utdelningen firas med en ny, pampig statsceremoni i närvaro av kungen och drottningen.

De som utnämns under denna första utdelning är bland andra medlemmarna i ABBA, nobelpristagaren Svante Pääbo, generallöjtnant Dennis Gyllensporre och Antonia Ax:son Johnson (här finns årets samtliga 13 utnämningar med motiveringar).

Det är ett grundligt arbete som har lagts ned – med rätta. Äras den som äras bör. Alla och envar kan lämna nomineringsförslag till Kungl. Maj:ts Orden. Det är ett mycket gott initiativ att återinföra ordensväsendet, för på detta sätt signaleras det att flit och engagemang för samhället lönar sig. Extra välkommet i en tid när gängkriminalitet och våldet har fått oönskade proportioner.

Katarina O'Nils Franke

Redaktionssekreterare i Axess.

Läs vidare