Om Axess

Axess är en del inom och tillgängliggör bland annat Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamåls verksamheter genom seminarier, böcker, tidskriften Axess Magasin och genom
tv-kanalen Axess TV. 

Axess Publishing AB ägs av Nordstjernan Holding AB och har sitt säte i Stockholm. 

VD är PJ Anders Linder. 

Org.nr: 556919-4763

Axess Magasin 

Axess Magasin är en tidskrift som erbjuder aktuell svensk och internationell idédebatt inom samhällsvetenskap och humaniora. Varje nummer innehåller även en omfattande del med recensioner av den senaste internationella facklitteraturen. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knytpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären. Axess Magasin utkommer nio gånger per år.  

Chefredaktör: PJ Anders Linder 
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund och Jan Söderqvist
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke

Ansvarig utgivare: PJ Anders Linder info@axess.se

Axess TV 

Axess TV sänder program inom kultur, samhälle och vetenskap. Utbudet består av egenproducerade program och utvalda internationella produktioner. 

Ansvarig utgivare för axess.se, Axess Magasin och Axess TV:
PJ Anders Linder info@axess.se

Prenumerationsvillkor och integritetspolicy

Ladda ner Axess prenumerationsvillkor och integritetspolicy här nedan.

Cookiepolicy

Cookies är små filer som kan användas till exempel för att göra det enklare för besökare att använda en webbplats eller för att ge webbplatsen information om hur sajten används.

På axess.se finns:

Google analytics, som ger oss information om hur besökarna använder sidan.
Eventuella cookies i de externa annonser som förekommer på sidan.

Du kan förhindra att cookies används genom att ställa in din webbläsare så att den inte tillåter cookies.