Magasin > Artikelarkiv

Filter

Artiklar - Samhälle

Katolikvänstern gör sig hörd

Kyrkan och dess allians med den högerpopulistiska regeringen kritiseras även av troende polacker. En liberal katolsk falang mobiliserar, skriver Ulrika Carlsson.

Folket som gjorde rätt

I en liten fransk by räddades tusentals judiska barn undan Förintelsen. Över 75 år senare fick Le Chambon-sur-Lignon ett oväntat och storslaget tack, skriver Staffan Heimerson.

Hur ska psalmerna gå?

Svenska kyrkans psalmer har format generationers svenskars tänkande. Men idag är bara ett fåtal engagerade inför tanken på en ny psalmbok. Annat var det förr, skriver Susanne Wigorts Yngvesson.

Alle man på däck!

Det svenska fartyget M/S Limas grundstötning vid Chiles sydvästra kust för 100 år sedan ut­vecklades till en eko­nomisk och juridisk samman­drabb­ning. De diplo­matiska och politiska förvecklingarna pågick i flera år.

Visar 4 av 956