Magasin > Artikelarkiv

Filter

Artiklar - Essä

En samvetsfråga

Joseph Wrights berömda paradmålning visar inte bara ett experiment. Den skildrar en moralisk konflikt mellan vetenskap och etik som fortfarande är aktuell.

Aldrig riktigt framme

Det finns ett annat Europa med särpräglad identitet och egen historia. Dessa små och utsattaa stater, ett Transiteuropa, domineras av känslor av utsatthet och förlust.

Den mångsidige Modi

Indiens premiärminister har skilda budskap och skilda metoder till skilda publiker. Narendra Modi representerar det nya Indien och ett ständigt mer hinduiskt Indien.

Börja lita på varandra

Allt fler jobb i offentlig sektor urholkas på värde och mening sam­tidigt som medborgarnas missnöje växer med tjänsterna som produceras. För att vända utvecklingen krävs en samverkan mellan dem som utför och dem som konsumerar tjänsterna.

Visar 4 av 324