Skrattet fastnar i halsen

Fuskarna stjäl från dem som behöver assistans. Foto: Janerik Henriksson/tt.

Är ekonomin skral inför julshoppingen? Har du funderat på att skaffa dig flera identiteter för att kunna få ut dubbla underhållsbidrag? Vad lönar sig bäst, att leva tillsammans med sin äkta hälft eller att skenseparera? Är CSN-lån ett bra sätt att finansiera terrorresor?

Handbok för fifflare har Hanne Kjöller samlat alla tips och trick du behöver för att lura staten och hederliga skattebetalare på pengar. Vi får veta hur man maximerar bostadsbidrag, sjukförsäkring och pension, helst samtidigt. Hur länge man kan identifiera sig hos polisen med ett spärrat körkort, varför det är bra att skriva sig i en annan kommun än den man bor i och hur man på olika sätt gör det lönsamt att inte arbeta.

Handbok för fifflare är en på många sätt rolig och rent ut sagt dråplig bok. Den är skriven som en riktig handbok. Varje kapitel handlat om en specifik myndighet eller ett särskilt lurendrejeri, där Kjöller i detalj går igenom hur och varför det ska genomföras, samt vilka problem som kan uppstå på vägen.

Men någonstans under läsandets gång fastnar skrattet i halsen. Det är inte längre roligt när man inser att man själv är en av dem som blir lurad.

Sveriges lagar och byråkrati bygger till stor del på tillit. Man litar på att den som säger sig behöva hjälp faktiskt gör det. Att ingen sjukskriver sig av lättja, att alla vill arbeta och göra rätt för sig. Att männi­skor inte manipulerar och lurar till sig pengar de inte har rätt till.

Men Kjöller visar med skrämmande tydlighet att det finns ett system bakom fifflet. Informationen sprids mellan exempelvis nyanlända om att det lönar sig att flytta isär; då får man rätt till två stora lägenheter så att barnen kan bo veckovis hos vardera föräldern. Man kan alltså få bostadsbidrag för två lägenheter, men den ena kan man hyra ut svart och således dryga ut kassan ytterligare.

Just skenseparering reagerade myndigheterna i Södertälje på. Att människor från länder där det inte är socialt accepterat att skiljas, helt plötsligt skilde sig i parti och minut när de anlände till Sverige. Men vid närmare kontroll verkade båda makarnas och alla barnens tillhörigheter finnas på samma adress.

Än mer skrämmande blir det när man tittar på källhänvisningen. Det är inga brottslingar som intervjuats, inga visselblåsare från någon myndighet som har varnat. Nej, all information kommer från hemsidor och offentliga dokument. Vårt system är så fullt av hål att det är fullt möjligt för 45 individer att finansiera en terrorresa till Syrien med hjälp barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag och socialbidrag utan att myndigheterna reagerar. Man kan dagtid hugga huvudet av folk i Raqqa, och samma kväll logga in på Försäkringskassan med sitt svenska ­BankID och anmäla vab. Har man dessutom ”glömt” att anmäla att man inte längre bor i Sverige så kommer barnbidraget att fortsätta att ticka in på kontot.

Jag föreställer mig att det kommer att riktas kritik mot den här boken. Hur kan Kjöller skriva en bok som aktivt hjälper folk att utnyttja vår välfärd? Som inte bara pekar ut kryphålen utan också beskriver hur man bäst ålar sig igenom? Inte nog med det, Kjöller riskerar även att peka ut människor och stigmatisera svaga grupper i samhället!

Populärt

Hederskulturens medlöpare

Första skottet gick in i pannan, det andra i käken. Hon slapp höra hur fadern upprepade ordet ”hora” när han sköt. Obduktionen visade att den första kulan avslutade Fadime Sahindals 26-åriga liv.

Den kritiken skulle i så fall vara missriktad. De här problemen är en realitet. Det är inte egentligen inte ens kryphål, det är vidöppna dörrar varigenom vilka våra skattemedel forsar ut i kolossala mängder. Mot detta bör kritiken riktas. Dörrarna måste stängas, kryphålen täppas till och flödena stoppas. Kjöller säger själv att skälet till att hon skrivit den här boken är av medkänsla för de svagaste i samhället, som verkligen behöver välfärdsstaten. De kriminella element som utnyttjar vårt säkerhetsnät tar mat ur munnen och pengar ur fickan från den som verkligen behöver sjukförsäkringen, assistansen eller bostadsbidraget.

Min fromma förhoppning är att många politiker läser den här boken och får den välbehövliga spark i baken som behövs för att vår välfärd inte längre ska utnyttjas av slöfockar, dagdrivare, terrorister och gangstrar.

Catta Neuding

Medarbetare i Axess.

Mer från Catta Neuding

Läs vidare