Magasin > Vår tids stora kulturfråga (Nummer 9, 2021)

Nummer

I det här numret

Vår tids stora kulturfråga

Vår tids stora kulturfråga

Innehåll

Romantisera inte en svällande stat

Vanskötseln av staten har under lång tid uppmärksammats, inte minst här i Axess, och gudarna ska veta att det har behövts. Man kan klaga på hattande och bristande kontinuitet i svensk politik men oförmågan att prioritera statens kärnuppgifter har i alla fall varit beständig över tid. Om inte Axel Oxenstiernas ben varit hopbundna med sidenband där i graven i Jäders kyrka, i syfte att hindra honom att gå igen, torde rikskanslerns vålnad ha varit på väg genom Sörmland mot huvudstaden för länge sedan. Hanteringen av försvar och rättsväsende, utbildning och infrastruktur kan rimligen inte ha lämnat honom någon ro.

Nästa: Samhälle