Magasin > Artikelarkiv

Filter

Artiklar - Ledare

Berättigade förväntningar

60 männi­skor har fallit offer för dödsskjutningar i Sverige under 2022 – ett dystert rekord – och ställde det i skarp kontrast till Norges fyra, Danmarks fyra och Finlands två skjutvapendöda.

Högkonjunktur för allvar och ansvar

Winston Churchill är kanske inte riktigt i klass med William Shakespeare när det gäller att mynta slagkraftiga vändningar som givit språket must och märg. Men det är inte omöjligt att han är bardens överman när det gäller att tillskrivas briljanta formuleringar som egentligen har kläckts av någon annan. Det finns till och med en term för fenomenet: Churchillian drift.

Folkhem i behov av grundförstärkning

Edmund Burke skrev reflektioner om den franska revolutionen (1790). Mitt ämne gör inte anspråk på riktigt samma plats i historieböckerna, men här kommer ändå några reflektioner om den svenska rege­ringsförklaringen (2022).

Historien själv i främsta rummet

Vid tvåtiden på eftermiddagen fredagen den 30 september höll Rysslands diktator Vladimir Putin ett tal i Kreml. Det bestod dels av beskedet att fyra ockuperade ukrainska regioner framgent ska betraktas som delar av Ryssland, dels av ett antal vettlösa utfall mot väst i allmänhet och USA i synnerhet.

Visar 4 av 197