Magasin > Artikelarkiv

Filter

Artiklar - Ledare

Arbetslösheten är bara början

Arbetslösheten har gjort ett ryck uppåt på listan över väljarnas viktigaste frågor. I en mätning från DN/Ipsos (8/5) tar 8 procent av de tillfrågade upp jobben när de ska ange tre särskilt angelägna politikområden. Långt fler fastnar för invandring/integration, sjukvård och brottslighet, men det är ändå tydlig skillnad jämfört med läget strax före pandemin då ynka 2 procent nämnde sysselsättningen.

Universiteten får inte ducka

Om allt gått enligt planerna öppnades det brittiska parlamentet den 11 maj. Drottning Elizabeth har i så fall just hållit sitt trontal när detta nummer av Axess når sina läsare. Trontalet består inte av personliga reflexioner från monarken utan är ett politiskt dokument där regeringen redogör för vad den ämnar få uträttat under året som kommer.

För Sverige i 75 års tid

Det har funnits många skäl att skriva bekymrat om svenska staten på sistone. Problem ger sig till känna varthelst man vänder blicken.

Drömmar om gyllene tider

Humorn och musikaliteten lever tätt samman med smärtan och svärtan i Gustaf Frödings poesi. Fast i ”Hans högvördighet biskopen i Växjö” är det formuleringsglädjen och den milda ironin som får sätta tonen.

Visar 4 av 183