Magasin > Artikelarkiv

Filter

Artiklar - Ledare

Romantisera inte en svällande stat

Vanskötseln av staten har under lång tid uppmärksammats, inte minst här i Axess, och gudarna ska veta att det har behövts. Man kan klaga på hattande och bristande kontinuitet i svensk politik men oförmågan att prioritera statens kärnuppgifter har i alla fall varit beständig över tid. Om inte Axel Oxenstiernas ben varit hopbundna med sidenband där i graven i Jäders kyrka, i syfte att hindra honom att gå igen, torde rikskanslerns vålnad ha varit på väg genom Sörmland mot huvudstaden för länge sedan. Hanteringen av försvar och rättsväsende, utbildning och infrastruktur kan rimligen inte ha lämnat honom någon ro.

När man måste segla mot vinden

Det går inte att känna annat än beundran för beläsenheten och överblicken som kommer till uttryck i Svante Nordins Tanke och dröm (Timbro, 2021), som skildrar svensk idéhistoria från 1900 till idag. Framställningen börjar i förra sekelskiftets guldålder och avslutas i postmodernism, mångkultur och globalisering.

Belöna det tappra och banbrytande

Oj, befolkningen minskar i Norrlands inland. Vi flyttar dit ett regemente. Oj, det där med krig verkar ha blivit omodernt. Vi lägger ner. Oj, det blev visst sådär med den eviga freden. Vi får bygga upp ett regemente igen. Nya tider, nya trendkänsliga beslutsfattare, samma tålmodiga kung.

Vem bryr sig om konstnärlig frihet?

Det ni fruktar ska hända pågår redan för fullt. Så skulle man kunna sammanfatta det budskap till Kultursverige som levererades av Myndigheten för kulturanalys i juni. ”Så fri är konsten” har väckt riktigt skapligt med intresse för att vara en lägesrapport från en av våra mindre kända myndigheter, men den förtjänar att uppmärksammas ännu mycket mer.

Visar 4 av 187