TV > Ideas and Influences on Eranos

Ideas and Influences on Eranos

För nästan ett sekel sedan skapade Olga Fröbe-Kapteyn Eranos-konferenserna. Hennes avsikt var att föra samman idéer från öst och väst. Det var ett projekt där forskare från discipliner som religionshistoria, filologi, teologi, filosofi och psykologi samlades. Vilken roll spelade det ökade intresset för världsreligioner i bildandet av Eranos och andra liknande projekt? Vad fick dem att söka svar på sina frågor i olika tanketraditioner? Vilka var de som deltog i denna extraordinära strävan? Och hur långt är vi idag från det sammanhang som motiverade dem?

Ett seminarium från Engelsbergs bruk inspelat den 27 april 2023.

Ideas and Influences on Eranos

För nästan ett sekel sedan skapade Olga Fröbe-Kapteyn Eranos-konferenserna. Hennes avsikt var att föra samman idéer från öst och väst. Det var ett projekt där forskare från discipliner som religionshistoria, filologi, teologi, filosofi och psykologi samlades. Vilken roll spelade det ökade intresset för världsreligioner i bildandet av Eranos och andra liknande projekt? Vad fick dem att söka svar på sina frågor i olika tanketraditioner? Vilka var de som deltog i denna extraordinära strävan? Och hur långt är vi idag från det sammanhang som motiverade dem?

Ett seminarium från Engelsbergs bruk inspelat den 27 april 2023.

Publicerat 16 maj, 2023

Del 3 av 3 – Religion, Psychology and Science

Talare: John Tresch - Religon and Science Jung and Einstein, Charles M. Stang - Apophasis and Angelology: Henry Corbin’s Neoplatonism, Allan Guggenbühl - On Archetypes: A Foundational Idea for Eranos?, Eduard Iricinschi - The Ascona Gnosis: Religious Experience at the Eranos Tagungen. Moderator: Ulf Wickbom.
Seminarium 16 maj, 2023

Del 2 av 3 – Indology and Theosophy

Talare: Jessica Frazier - The Journey to the East: India at Eranos, Per Faxneld - The Spread of Theosophical Teachings: Influences on Comparative Religion, Women’s Rights, and Art, Jennifer Higgie - The Active Imagination: The Art of Olga Fröbe. Jessica Frazier The Journey to the East: India at Eranos. Moderator: Ulf Wickbom.
Seminarium 16 maj, 2023

Del 1 av 3 – Historical Influences

Talare: Leif Weatherby - Re-Enchantment: Eranos between Romantic and Modernist Organicism, Robert Brain - Nature as Artist: Science, Aesthetics, and the Spiritual in Ernst Haeckel’s Later Work, Ariel Hessayon - The Reception of Jakob Böhme’s Writings, Paul Bishop - Understanding the Influences of Goethe and Nietzsche on the Ideas of C.G. Jung. Moderator: Ulf Wickbom.
Seminarium 16 maj, 2023