TV > Ideas and Influences on Eranos

Ideas and Influences on Eranos

För nästan ett sekel sedan skapade Olga Fröbe-Kapteyn Eranos-konferenserna. Hennes avsikt var att föra samman idéer från öst och väst. Det var ett projekt där forskare från discipliner som religionshistoria, filologi, teologi, filosofi och psykologi samlades. Vilken roll spelade det ökade intresset för världsreligioner i bildandet av Eranos och andra liknande projekt? Vad fick dem att söka svar på sina frågor i olika tanketraditioner? Vilka var de som deltog i denna extraordinära strävan? Och hur långt är vi idag från det sammanhang som motiverade dem?

Ett seminarium från Engelsbergs bruk inspelat den 27 april 2023.

Ideas and Influences on Eranos

För nästan ett sekel sedan skapade Olga Fröbe-Kapteyn Eranos-konferenserna. Hennes avsikt var att föra samman idéer från öst och väst. Det var ett projekt där forskare från discipliner som religionshistoria, filologi, teologi, filosofi och psykologi samlades. Vilken roll spelade det ökade intresset för världsreligioner i bildandet av Eranos och andra liknande projekt? Vad fick dem att söka svar på sina frågor i olika tanketraditioner? Vilka var de som deltog i denna extraordinära strävan? Och hur långt är vi idag från det sammanhang som motiverade dem?

Ett seminarium från Engelsbergs bruk inspelat den 27 april 2023.

Publicerat 16 maj, 2023