TV > Multicultural Societies > Austria-Hungary and Multiculturalism: Defining and Managing Difference

Multicultural Societies

Austria-Hungary and Multiculturalism: Defining and Managing Difference

Pieter Judson talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 2 november 2023.

Många samhällen runt om i världen är mångkulturella. Omvandlingen i Sverige har skett relativt snabbt, och till följd av globalisering och flyktingströmmar samsas nu en mängd kulturer från alla kontinenter i Sverige. Som många andra västerländska nationer kännetecknas Sverige enligt kvantitativa studier av sekularitet och självförverkligande. Detta står i kontrast till de traditionella värderingar som ofta innehas av dem som har hittat ett nytt hem här, och ställer frågor om kultur och samexistens på sin spets.

Austria-Hungary and Multiculturalism: Defining and Managing Difference

Multicultural Societies

Pieter Judson talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 2 november 2023.

Många samhällen runt om i världen är mångkulturella. Omvandlingen i Sverige har skett relativt snabbt, och till följd av globalisering och flyktingströmmar samsas nu en mängd kulturer från alla kontinenter i Sverige. Som många andra västerländska nationer kännetecknas Sverige enligt kvantitativa studier av sekularitet och självförverkligande. Detta står i kontrast till de traditionella värderingar som ofta innehas av dem som har hittat ett nytt hem här, och ställer frågor om kultur och samexistens på sin spets.

Publicerat 18 dec, 2023
Tillgängligt till Tills vidare

What Happened to the Idea of Coexistence? – The Case of India

Sten Widmalm talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 2 november 2023.
Samhälle 19 dec, 2023

Multiculturalism: Sweden’s Road

Svante Nordin talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 2 november 2023.
Samhälle 19 dec, 2023

Is it Worth Dying for Marianne?

Marie Kawthar Daouda talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 2 november 2023.
Seminarium 18 dec, 2023

The United States: Melting Pot and Multiculturalism

Jens Heycke talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 2 november 2023.
Seminarium 18 dec, 2023

Multiculturalism in the Roman Empire

David Butterfield talar under ett seminarium på Engelsbergs bruk den 2 november 2023.
Samhälle 12 dec, 2023