Podcast > Förklara din forskning

Förklara din forskning

Vad gömmer sig bakom dörrarna till konstkammaren? Vem skyddar vårt kulturarv i krig? Hur kan ett grekiskt suffix bli en vattendelare i språket? Det och mycket mer får du reda på i Förklara din forskning, programmet där unga forskare får lyfta det mest intressanta i sitt arbete. Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.

Senaste avsnittet
29min 11 okt, 2021

Förklara din forskning 2021 – Bilden av entreprenörskap med Katarina Ellborg

Förklara din forskning 2021 – Bilden av entreprenörskap med Katarina Ellborg

Avsnitt

29min 04 okt, 2021
Förklara din forskning 2021 – Är humaniora folkhemmets styvbarn med Hampus Östh Gustafsson

I en tid präglad av rationell planering och demokratiska jämlikhetskrav framstod humanisterna som marginaliserade och på kollisionskurs med 1900-talets stora berättelser och framtidsvisioner. Hampus Östh Gustafsson disputerade nyligen i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Han har undersökt humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik under 1900-talets mitt. Är humaniora folkhemmets styvbarn? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.

Förklara din forskning 2021 – Är humaniora folkhemmets styvbarn med Hampus Östh Gustafsson

I en tid präglad av rationell planering och demokratiska jämlikhetskrav framstod humanisterna som marginaliserade och på kollisionskurs med 1900-talets stora berättelser och framtidsvisioner. Hampus Östh Gustafsson disputerade nyligen i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Han har undersökt humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik under 1900-talets mitt. Är humaniora folkhemmets styvbarn? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.

28min 27 sep, 2021
Förklara din forskning 2021 – Hur planeras en stad med Anna-Paula Jonsson

Anna-Paula Jonsson är industrilicentiand vid institutionen för samhällsplanering och miljö på KTH, och arbetar även på Urban City Research. Hon studerar hur stadsplanering påverkar hållbar utveckling av turism i europeiska städer. Hur förhåller sig planeringskontor till frågor om turism och besökare, och varför beslutar man som man gör? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.

Förklara din forskning 2021 – Hur planeras en stad med Anna-Paula Jonsson

Anna-Paula Jonsson är industrilicentiand vid institutionen för samhällsplanering och miljö på KTH, och arbetar även på Urban City Research. Hon studerar hur stadsplanering påverkar hållbar utveckling av turism i europeiska städer. Hur förhåller sig planeringskontor till frågor om turism och besökare, och varför beslutar man som man gör? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.

33min 17 sep, 2021
Förklara din forskning 2021 – 1880-talets kvinnliga målare med Carina Rech

Kvinnliga nordiska målare använde ateljén som en plats för professionell självförverkligande och konstnärlig iscensättning. Det har Carina Rech, fil dr i konsthistoria och intendent på Prins Eugens Waldemarsudde, utforskat i sin avhandling. Vilken betydelse hade konstnärliga nätverk, vänskap och samarbeten för de kvinnliga målarnas erövrande av konstnärsrollen? Och vad kan man utläsa ur deras självporträtt? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.

Förklara din forskning 2021 – 1880-talets kvinnliga målare med Carina Rech

Kvinnliga nordiska målare använde ateljén som en plats för professionell självförverkligande och konstnärlig iscensättning. Det har Carina Rech, fil dr i konsthistoria och intendent på Prins Eugens Waldemarsudde, utforskat i sin avhandling. Vilken betydelse hade konstnärliga nätverk, vänskap och samarbeten för de kvinnliga målarnas erövrande av konstnärsrollen? Och vad kan man utläsa ur deras självporträtt? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.

Visar 4 av 30

Laddar