Podcast > Förklara din forskning

Förklara din forskning

Vad gömmer sig bakom dörrarna till konstkammaren? Vem skyddar vårt kulturarv i krig? Hur kan ett grekiskt suffix bli en vattendelare i språket? Det och mycket mer får du reda på i ”Förklara din forskning”, programmet där unga forskare får lyfta det mest intressanta i sitt arbete. Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke.

Senaste avsnittet
27min 17 nov, 2020

Förklara din forskning 2020 – Hur påverkas företag av statliga stöd?

Förklara din forskning 2020 – Hur påverkas företag av statliga stöd?

Avsnitt

27min 10 nov, 2020
Förklara din forskning 2020 – Brutna vallöften?

Elina Lindgren är postdoktor vid Göteborgs universitet. I sin avhandling "Campaigning in Poetry, Governing in Prose" har hon studerat retoriken i valkampanjer. Kan vallöften skapa falska förväntningar och hur påverkar detta det demokratiska samtalet?

Förklara din forskning 2020 – Brutna vallöften?

Elina Lindgren är postdoktor vid Göteborgs universitet. I sin avhandling "Campaigning in Poetry, Governing in Prose" har hon studerat retoriken i valkampanjer. Kan vallöften skapa falska förväntningar och hur påverkar detta det demokratiska samtalet?

28min 03 nov, 2020
Förklara din forskning 2020 – Datorsimulerad musik

Mattias Sköld är lektor i komposition och doktorerar på skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH. Han undersöker sätt på vilka ett nytt internativt notationssystem kan beskriva tonhöjd, klang och spatialisering för komposition. Hur ser framtidens datorsimulerade musik ut?

Förklara din forskning 2020 – Datorsimulerad musik

Mattias Sköld är lektor i komposition och doktorerar på skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH. Han undersöker sätt på vilka ett nytt internativt notationssystem kan beskriva tonhöjd, klang och spatialisering för komposition. Hur ser framtidens datorsimulerade musik ut?

28min 28 okt, 2020
Förklara din forskning 2020 – Kulturella värderingars påverkan

Andreas Ek har disputerat i nationalekonomi vid London School of Economics och är nu verksam vid Lunds universitet. I sin forskning tittar han på i vilken utsträckning humankapital kan förklara inkomstskillnader mellan länder, och vilken påverkan kulturella värderingar har på humankapital och arbetsproduktivitet.

Förklara din forskning 2020 – Kulturella värderingars påverkan

Andreas Ek har disputerat i nationalekonomi vid London School of Economics och är nu verksam vid Lunds universitet. I sin forskning tittar han på i vilken utsträckning humankapital kan förklara inkomstskillnader mellan länder, och vilken påverkan kulturella värderingar har på humankapital och arbetsproduktivitet.

Visar 4 av 18

Laddar