Podcast > Veckans bok

Veckans bok

I programmet Veckans bok intervjuas svenska fackboksförfattare under bokmässan i Göteborg.

Senaste avsnittet
27min 24 jan, 2021

Veckans bok 2020 – Algoritmmakaren med Tommy Andersson

Veckans bok 2020 – Algoritmmakaren med Tommy Andersson

Avsnitt

26min 17 jan, 2021
Veckans bok 2020 – Granskogsfolk med David Thurfjell

David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap. I sin nya bok "Granskogsfolk: Hur naturen blev svenskarnas religion" ger sig Thurfjell i kast med svenskarnas kärlek till skogen. Vad Thurfjell finner är att skogen under sekulariseringen och urbaniseringens tidevarv har blivit en plats för svenskens privatreligiositet. Denna nya roll för skogen har kopplingar både till det asatroende och kristna Sverige men präglas samtidigt av vår samtids individualistiska världsåskådning.

Veckans bok 2020 – Granskogsfolk med David Thurfjell

David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap. I sin nya bok "Granskogsfolk: Hur naturen blev svenskarnas religion" ger sig Thurfjell i kast med svenskarnas kärlek till skogen. Vad Thurfjell finner är att skogen under sekulariseringen och urbaniseringens tidevarv har blivit en plats för svenskens privatreligiositet. Denna nya roll för skogen har kopplingar både till det asatroende och kristna Sverige men präglas samtidigt av vår samtids individualistiska världsåskådning.

30min 10 jan, 2021
Veckans bok 2020 – Anna Whitlock med Anders Johnson

Anders Johnsson har skrivit en biografi om en den kraftfulla och modiga Anna Whitlock. Åttiotalsradikalismens människor var hennes sociala liv! Deras udd var riktad mot konservativa bastioner som kungahuset, riksdagen, regeringen, ämbetsverken, universiteten, de kungliga akademierna och – inte minst – Svenska kyrkan. Anna Whitlock var därtill drivande för kvinnlig rösträtt och trots denna kritik mot etablissemanget lyckades hon starta en samskola där både pojkar och flickor hade syslöjd, träslöjd, lärde sig laga mat och därtill fick en religionsundervisning som var objektiv.

Veckans bok 2020 – Anna Whitlock med Anders Johnson

Anders Johnsson har skrivit en biografi om en den kraftfulla och modiga Anna Whitlock. Åttiotalsradikalismens människor var hennes sociala liv! Deras udd var riktad mot konservativa bastioner som kungahuset, riksdagen, regeringen, ämbetsverken, universiteten, de kungliga akademierna och – inte minst – Svenska kyrkan. Anna Whitlock var därtill drivande för kvinnlig rösträtt och trots denna kritik mot etablissemanget lyckades hon starta en samskola där både pojkar och flickor hade syslöjd, träslöjd, lärde sig laga mat och därtill fick en religionsundervisning som var objektiv.

27min 03 jan, 2021
Veckans bok 2020 – Fröjdelekar med Annika Sandén

Annika Sandén är historiker och författare. Hennes senaste bok är "Fröjdelekar: Glädje, lust, och nöjen under svensk stormaktstid". I likhet med hennes föregående böcker specialiserar hon sig på människans liv och öde bortom kungalängderna och de stora fälttågen. Vad gjorde ungdomar i Sverige på 1600-talet? Sandén beskriver deras lekar, seder och trender.

Veckans bok 2020 – Fröjdelekar med Annika Sandén

Annika Sandén är historiker och författare. Hennes senaste bok är "Fröjdelekar: Glädje, lust, och nöjen under svensk stormaktstid". I likhet med hennes föregående böcker specialiserar hon sig på människans liv och öde bortom kungalängderna och de stora fälttågen. Vad gjorde ungdomar i Sverige på 1600-talet? Sandén beskriver deras lekar, seder och trender.

Visar 4 av 29

Laddar