Podcast > Kulturgryning

Kulturgryning

Lever vi i kulturskymningens tid? Skolresultaten sjunker, läsandet minskar och bildningsidealet är på utdöende. Axess vill blåsa liv i bildningsidealet och inspirera med podcasten Axess Kulturgryning. Vi fördjupar oss i frågor om hur allting började, i konstbegreppet, vad som är vackert, vad som anses fult och frågar oss om konsten någonsin varit fri? Catta Neuding samtalar med konsthistoriker, författare, antikvetare och lingvister.

Senaste avsnittet
41min 22 mar, 2021

Axess Kulturgryning 2021 – Renässansen norr om Alperna

Axess Kulturgryning 2021 – Renässansen norr om Alperna

Avsnitt

50min 15 mar, 2021
Kulturgryning 2021 – Teatern i det antika Grekland

Kulturgryning 2021 - Teatern i det antika Grekland by Axess Magasin & TV

Kulturgryning 2021 – Teatern i det antika Grekland

Kulturgryning 2021 - Teatern i det antika Grekland by Axess Magasin & TV

50min 28 dec, 2020
Kulturgryning 2020 – Bebådelsebilder

Lever vi i kulturskymningens tid? Skolresultaten sjunker, läsandet minskar och bildningsidealet är på utdöende. Axess vill blåsa liv i bildningsidealet och inspirera med den nya podcasten Axess Kulturgryning. Vi fördjupar oss i frågor om hur allting började, i konstbegreppet, vad som är vackert, vad som anses fult och frågar oss om konsten någonsin varit fri? Catta Neuding samtalar med Mia Åkestam om den medeltida kyrkokonsten.

Kulturgryning 2020 – Bebådelsebilder

Lever vi i kulturskymningens tid? Skolresultaten sjunker, läsandet minskar och bildningsidealet är på utdöende. Axess vill blåsa liv i bildningsidealet och inspirera med den nya podcasten Axess Kulturgryning. Vi fördjupar oss i frågor om hur allting började, i konstbegreppet, vad som är vackert, vad som anses fult och frågar oss om konsten någonsin varit fri? Catta Neuding samtalar med Mia Åkestam om den medeltida kyrkokonsten.

46min 22 dec, 2020
Kulturgryning 2020 – Den italienska renässansen

Lever vi i kulturskymningens tid? Skolresultaten sjunker, läsandet minskar och bildningsidealet är på utdöende. Axess vill blåsa liv i bildningsidealet och inspirera med den nya podcasten Axess Kulturgryning. Vi fördjupar oss i frågor om hur allting började, i konstbegreppet, vad som är vackert, vad som anses fult och frågar oss om konsten någonsin varit fri? Catta Neuding samtalar med Johan Eriksson och Torbjörn Elensky om den italienska renässanskonsten.

Kulturgryning 2020 – Den italienska renässansen

Lever vi i kulturskymningens tid? Skolresultaten sjunker, läsandet minskar och bildningsidealet är på utdöende. Axess vill blåsa liv i bildningsidealet och inspirera med den nya podcasten Axess Kulturgryning. Vi fördjupar oss i frågor om hur allting började, i konstbegreppet, vad som är vackert, vad som anses fult och frågar oss om konsten någonsin varit fri? Catta Neuding samtalar med Johan Eriksson och Torbjörn Elensky om den italienska renässanskonsten.

Visar 4 av 4

Laddar