Podcast > Ur Axess Magasin

Ur Axess Magasin

Inlästa artiklar och krönikor ur Axess Magasin.

Senaste avsnittet
4min 19 feb, 2021

Goda vanor för själen – ur Axess nummer 1 2021

Goda vanor för själen – ur Axess nummer 1 2021

Avsnitt

9min 10 feb, 2021
Dåliga idéer med nio liv – ur Axess nummer 1 2021

Den nya pandemilagen ger rege­ringen mycket stora befogenheter: att förbjuda politiska möten, gudstjänster och föreställningar med publik; att stänga restauranger och butiker; att införa vistelseförbud i offentliga miljöer. Om alla möjligheter utnyttjas fullt ut blir resultatet mycket likt det undantagstillstånd som saknas i grundlagen.

Dåliga idéer med nio liv – ur Axess nummer 1 2021

Den nya pandemilagen ger rege­ringen mycket stora befogenheter: att förbjuda politiska möten, gudstjänster och föreställningar med publik; att stänga restauranger och butiker; att införa vistelseförbud i offentliga miljöer. Om alla möjligheter utnyttjas fullt ut blir resultatet mycket likt det undantagstillstånd som saknas i grundlagen.

5min 23 dec, 2020
Jesusbarnet snart en hen – ur Axess nummer 9

Annika borg skriver i Axess nummer 9 2020

Jesusbarnet snart en hen – ur Axess nummer 9

Annika borg skriver i Axess nummer 9 2020

9min 18 dec, 2020
Tävla om att bli Sveriges nästa Chicago – ur Axess nummer 9

Hur står det till med diskussionsklimatet vid universiteten? Av anekdotflödet från USA och Storbritannien att döma håller läget på att bli rätt förfärligt, med snabbt sjunkande takhöjd, och det har börjat komma deprimerande exempel även från svensk akademisk miljö.

Tävla om att bli Sveriges nästa Chicago – ur Axess nummer 9

Hur står det till med diskussionsklimatet vid universiteten? Av anekdotflödet från USA och Storbritannien att döma håller läget på att bli rätt förfärligt, med snabbt sjunkande takhöjd, och det har börjat komma deprimerande exempel även från svensk akademisk miljö.

Visar 4 av 11

Laddar