Podcast > Studio Axess

Studio Axess

I Studio Axess samtalar PJ Anders Linder med kvalificerade gäster om tidens aktuella frågor.

Senaste avsnittet
30min 08 jan, 2022

Historisk Axess – Svenska officerare i kung Leopolds Kongo

Historisk Axess – Svenska officerare i kung Leopolds Kongo

Avsnitt

32min 19 nov, 2021
Studio Axess 2021 – Jan Blomgren – Vindkraftsutbyggnaden ökar risken för nedsläckningar av elnätet

Elektrifieringen av industri och transporter innebär att elbehovet ökar kraftigt. Samtidigt sker ny elproduktion i dag nästan uteslutande genom vindkraft. Kombinationen av större efterfrågan och större beroende av ojämn produktion – vindkraften producerar ingen el när det inte blåser – förvärrar obalanserna i elsystemet. Fortsätter Sverige på denna väg är risken överhängande för allt större problem med kapacitetsbrist och prissvängningar och till och med roterande nedsläckningar av elnätet. Det menar Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik och vd för konsultföretaget INBEx. Han samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Studio Axess 2021 – Jan Blomgren – Vindkraftsutbyggnaden ökar risken för nedsläckningar av elnätet

Elektrifieringen av industri och transporter innebär att elbehovet ökar kraftigt. Samtidigt sker ny elproduktion i dag nästan uteslutande genom vindkraft. Kombinationen av större efterfrågan och större beroende av ojämn produktion – vindkraften producerar ingen el när det inte blåser – förvärrar obalanserna i elsystemet. Fortsätter Sverige på denna väg är risken överhängande för allt större problem med kapacitetsbrist och prissvängningar och till och med roterande nedsläckningar av elnätet. Det menar Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik och vd för konsultföretaget INBEx. Han samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

30min 03 nov, 2021
Studio Axess 2021 – Widar Andersson – C, V och MP har säkert redan sagt ja till Magdalena Andersson

Magdalena Andersson väljs till ny partiledare för Socialdemokraterna vid kongressen den 3-7 november 2021. Men är det självklart att hon också blir statsminister? Ja, jag håller det för otroligt att man inte har gjort upp med C, V och MP om den saken på förhand, säger Widar Andersson. Det har tagit tid att skapa den breda interna enigheten om henne och nu vill partiet dra största möjliga fördel av den, inte slänga den på hälleberget. Vad 2022 års val menar Widar Andersson att den stora frågan är i vad mån Socialdemokraterna ska lyckas bygga något gemensamt och förutsägbart med både Vänsterpartiet och Centern. Spännvidden mellan partierna är ändå inte större än vad som brukade rymmas inom S. Widar Andersson är politisk redaktör i Folkbladet. Han samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Studio Axess 2021 – Widar Andersson – C, V och MP har säkert redan sagt ja till Magdalena Andersson

Magdalena Andersson väljs till ny partiledare för Socialdemokraterna vid kongressen den 3-7 november 2021. Men är det självklart att hon också blir statsminister? Ja, jag håller det för otroligt att man inte har gjort upp med C, V och MP om den saken på förhand, säger Widar Andersson. Det har tagit tid att skapa den breda interna enigheten om henne och nu vill partiet dra största möjliga fördel av den, inte slänga den på hälleberget. Vad 2022 års val menar Widar Andersson att den stora frågan är i vad mån Socialdemokraterna ska lyckas bygga något gemensamt och förutsägbart med både Vänsterpartiet och Centern. Spännvidden mellan partierna är ändå inte större än vad som brukade rymmas inom S. Widar Andersson är politisk redaktör i Folkbladet. Han samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

35min 22 okt, 2021
Studio Axess 2021 – Henrik Landerholm – Sverige har blivit mer sårbart

Tonläget i svensk debatt har hårdnat. Meningsmotståndare tillskrivs ofta onda avsikter. En följd är att aktörer som vill sprida misstro och split genom otillbörlig informationspåverkan har fått nya och större möjligheter. Det menar Henrik Landerholm, tillträdande chef för den nya Myndigheten för psykologiskt försvar. Han understryker att det inte ligger i myndighetens uppdrag att minska polariseringen men konstaterar att denna skapar en sårbarhet att ta med i kalkylerna när arbetet mot otillbörlig påverkan utformas. Försöken till sådan påverkan kommer sannolikt att öka under valåret 2022. Henrik Landerholm var Sveriges ambassadör i Lettland 2013-2017 och berättar även om erfarenheterna av att leva i ett land som är satt under stort externt informationstryck. Han samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Studio Axess 2021 – Henrik Landerholm – Sverige har blivit mer sårbart

Tonläget i svensk debatt har hårdnat. Meningsmotståndare tillskrivs ofta onda avsikter. En följd är att aktörer som vill sprida misstro och split genom otillbörlig informationspåverkan har fått nya och större möjligheter. Det menar Henrik Landerholm, tillträdande chef för den nya Myndigheten för psykologiskt försvar. Han understryker att det inte ligger i myndighetens uppdrag att minska polariseringen men konstaterar att denna skapar en sårbarhet att ta med i kalkylerna när arbetet mot otillbörlig påverkan utformas. Försöken till sådan påverkan kommer sannolikt att öka under valåret 2022. Henrik Landerholm var Sveriges ambassadör i Lettland 2013-2017 och berättar även om erfarenheterna av att leva i ett land som är satt under stort externt informationstryck. Han samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Visar 4 av 132

Laddar