Magasin > Den goda karaktärens kultur (Nummer 8, 2014)

Nummer

I det här numret

Den goda karaktärens kultur

Den goda karaktärens kultur

Innehåll

Kålsuperiet är det enda glädjeämnet

Den 12 januari i år presenterade Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) "Opinioner 2013". I den årligen återkommande undersökningen redovisas hur svenska folket ser på frågor om säkerhet och försvar. En uppmärksammad nyhet denna gång var att allmänhetens stöd för medlemskap i Nato hade ökat, men de mest omskakande resultaten gällde förtroendet för försvarspolitiken.

Nästa: Samhälle