Magasin > Impopulär populism (Nummer 3, 2010)

Nummer

I det här numret

Impopulär populism

Impopulär populism

Innehåll

När provokationer faktiskt provocerar

I detta nummer av Axess fokuserar vi på frågan om integration: på de utmaningar som möten mellan företrädare för olika kulturer ställer på de politiska partierna och på det svenska politiska systemet. Hur ska vi hantera enfrågepartier och populistiska rörelser i Sverige? Och hur ska vi hantera de underförstådda krav som på sistone riktats mot vissa grundläggande rättigheter i det svenska samhället, liksom i den västerländska kulturen i stort? Bör vissa frågor och problemställningar undvikas på grund av att vissa befolkningsgrupper känner sig kränkta när deras religion ifrågasätts, kritiseras eller hädas?

Nästa: Samhälle