Magasin > När staten sviktar (Nummer 3, 2016)

Nummer

I det här numret

När staten sviktar

När staten sviktar

Innehåll

Vi syndar på nåden

Martin Luther talade gärna om "lag och evangelium" och uttrycket används fortfarande. "Lagen står för vad Gud kräver, evangeliet för vad han skänker", sammanfattar Nationalencyklopedin. Det finns frälsning men också påbud att rätta sig efter.

Nästa: Samhälle