Magasin > Postmodernismens kris (Nummer 5, 2007)

Nummer

I det här numret

Postmodernismens kris

Postmodernismens kris

Innehåll

Postmodernism vid vägs ände

Den postmodernistiska kritiken av upplysningsidealen riskerar att leda till ett apartheidsystem, där vissa människo9r på grund av etnisk härkomst inte anses har samma möjligheter till självförverkligande som andra.

Nästa: Samhälle