Magasin > Tyskland på rätt väg (Nummer 3, 2013)

Nummer

I det här numret

Tyskland på rätt väg

Tyskland på rätt väg

Innehåll

Where is the Ethnic Architecture?

In conjunction with the exhibition Figurations at Edsvik's art gallery in Sollentuna in 2009, there started a long, bitter, and in many places confused, art debate in our cultural pages and blogs.

Var finns den etniska arkitekturen?

I samband med utställningen Figurationer på Edsviks konsthall i Sollentuna 2009 startade en lång, hätsk och på många håll förvirrad konstdebatt på våra kultursidor och bloggar.

Nästa: Samhälle