Carolina Vendil Pallin

Forskningsledare för Rysslandsprogrammet vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

Av Carolina Vendil Pallin