Johan Eklund

Professor i nationalekonomi och vd i Entreprenörskapsforum.

Av Johan Eklund