Sverker Sörlin

Professor vid avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH.

Av Sverker Sörlin