Torbjörn Hållö

LO-ekonom och arbetar med lönebildning, arbetsmarknadsfrågor och konjunkturbedömningar.

Av Torbjörn Hållö