Die Grünen går mot mitten och makten

Robert Habeck. Blickar mot makten. Foto: Olaf Kosinsky (CC BY-SA 3.0 DE)

Die Grünens nya idéprogram slår fast den rörelse mot mitten som varit på gång i ett antal år. I potten hägrar regeringsmakten och ytterst kanslerposten.

För första gången på 20 år har Die Grünen antagit ett nytt idéprogram (”Grundsatzprogramm”) som är tänkt att vägleda partiet kommande decennium. Att programmet antas nu är ingen slump. Partiledningen förbereder sig i rollen som kommande maktparti och som sådant måste de mest radikala idéerna försvinna och de vassaste kanterna filas ned i tid inför valåret 2021.

Även om språkrören Robert Habeck och Annalena Baerbock inte fick igenom alla sina önskemål är det tydligt att nuvarande partiprogram är tänkt att underlätta samarbete åt både höger och vänster. Att språkrören överhuvudtaget öppet talar om viljan att komma till makten är ett uppenbart trendbrott för ett parti där dylika uttryck alltid setts med skepsis. 

Inför den digitala partikongressen var partiledningen orolig för att bindas fast vid ett absolut ”mål” om maximalt 1,5 graders global uppvärmning. Som det nu är formulerat ska partiet föra in Tyskland på ”vägen” mot 1,5 gradersmålet. Hårklyverier kan tyckas, men uppenbarligen var det tillräckligt konkret för att göra delegaterna nöjda samtidigt som det ger utrymme för tolkning vid eventuella regeringsförhandlingar.

Att helt lämna sina rötter är däremot aldrig helt riskfritt för en rörelse.

En annan skrivelse som vittnar om att partiet lämnar sitt radikala arv bakom sig är att man nu fullt ut står bakom marknadsekonomin (må vara att Die Grünen sedan länge varit ett etablissemangsparti – det är symboliken som räknas). Vidare utesluter man inte längre att den tyska försvarsmakten kan medverka i insatser som inte sanktionerats av FN (något som skedde redan 1999 då Tyskland skickade fredsbevarande trupper till Kosovo – ett beslut som dåvarande utrikesminister Joschka Fischer, Die Grünen, blev hårt kritiserad för av partikamrater). Återigen – det är symboliken som spelar roll.

Partiledningens försök att ändra nuvarande gentekniksskeptiska hållning misslyckades dock. Inför partistämman hade 150 forskare med koppling till Die Grünen uppmanat partiet att tänka nytt och inte förlita sig på ”fake news”. Det var däremot för mycket för delegaterna och i programmet uteblev skrivningen om att ”…stärka genforskning såväl som andra traditionella metoder för växtförädling”. Att det rör på sig inom den gröna rörelsen vad gäller synen på genteknik är likväl hoppfullt.  

På samma sätt som politiken sägs vara nedströms kulturen så är idéprogram ofta produkter av processer som varit igång under en längre period. I och med det nya idéprogrammet bekräftas det som varit allmänt känt sedan en tid: Die Grünen försöker etablera sig som det nya maktpartiet i Tyskland med eventuella kansleranspråk i potten. Att helt lämna sina rötter är däremot aldrig riskfritt för en rörelse. Fråga Miljöpartiet.     

Erik Thyselius

Medarbetare i Axess.

Läs vidare