Kinesisk krishantering på SVT

Måste granskas. Foto: Jean-Marc Ferré (FN)

Det blåser upp till storm kring SVT:s hantering av ett inslag om de kommande vinterspelen i Peking. Av allt att döma på goda grunder.

Journalisten och Kinaexperten Jojje Olsson skrev på sin blogg i torsdags om hur ett inslag i SVT Sport med honom och kulturminister Amanda Lind gällande kommande vinter-OS i Peking censurerats i efterhand. Olsson skriver att detta ska ha skett efter att en redaktör på SVT Nyheter hört av sig till redaktionen på SVT Sport, då Kina bland annat beskrivits som en ”diktatur” och inte enpartistat och att demokratin i Hongkong ”krossats”. Känsliga ordval som helst borde klippas bort.

I originalinslaget, som är 15 minuter långt och som sändes i tv förra söndagen, för Olsson också ett resonemang om OS i Berlin 1936 och det kommande vinter-OS i Peking. På SVT Sports hemsida finns idag ett betydligt kortare klipp på bara två minuter uppe.

I en blogg bemöter SVT:s sportchef, Åsa Edlund Jönsson, kritiken och menar att ”interna rutiner” inte följdes vid inspelningen. Först i efterhand insåg tillförordnade ansvarig utgivare att inslaget ”…var oprecist, svepande och saknade källhänvisningar…”. Någon påverkan från nyhetsredaktionen har inte förekommit och det har spridits ”felaktiga fakta”, skriver Jönsson.

Frånvaron av tydliga källhänvisningar bidrar tyvärr till förvirringen. Olsson blir ”en av de intervjuade”, Expressen blir ”en svensk tidning” och ledarskribenten Joakim Bromans artikel blir ”en opinionstext” (se även Jönköpings-Postens politiska redaktör Csaba Bene Perlensbergs ledare här, Arvid Åhlunds ledare i Expressen här samt Smålandspostens politiska chefredaktör Fredrik Haages ledare här).

Att inte skriva ut namnen på de berörda är anmärkningsvärt och kan lätt tas som intäkt för nonchalans gentemot Olsson och de övriga inblandade. Desto noggrannare är Jönsson när hon länkar till inslagen från SVT med en kritisk Kinavinkel. (Den uppmärksamme noterar att Kina beskrivs som en ”kommunistisk enpartistat” och inte diktatur i ett inlägg vars syfte det är att påvisa SVT:s integritet gentemot Peking).

Centrala frågor förblir däremot obesvarade: exakt vad i inslaget var oprecist, svepande och saknade källhänsvisningar? Det får vi inte veta. Bloggen skapar ett intryck av att vara en del i en pågående krishantering snarare än ett försök till upplysning. Dessutom går det inte att skaka av sig känslan av att ett delsyfte med inlägget är att försöka sänka Olssons trovärdighet som journalist. På Twitter skriver Olsson att han har bevis för att påtryckningar från SVT Nyheter visavi SVT Sport har skett och att han kommer att publicera dessa om inte SVT eller SVT Sport återkommer senast måndag (15/3).

Klart är att de förklaringar som SVT hittills presenterat inte är tillräckliga. Att det kinesiska kommunistpartiet allt oftare använder redaktioners rädsla för att inte få pressackrediteringar till Kina som ett sätt att styra rapporteringen är ett faktum (se åter Jojje Olssons blogg här). Därför är det av högsta vikt att detta utreds grundligt. 

Erik Thyselius

Medarbetare i Axess.

Läs vidare