Chansen att visa nationell enighet om försvaret bortsjabblad

Vem är felet? Peter Hultqvists eller Stefan Löfvens? Foto: Susanne Nilsson/Wikimedia commons
 
Föga förvånande har försvarsförhandlingarna brutit samman. Vänsterpartierna vill inte ställa sig bakom ett resurstillskott som motsvarar vad (den eniga) Försvarsberedningen kom fram till i fjol. Men i riksdagen finns en klar majoritet för högre anslag och det verkar inte otroligt att regeringen i höst blir utsatt för nesan att få sin egen försvarspolitik underkänd och ersatt med en som backas upp av de borgerliga och Sverigedemokraterna.
 
Konflikten gäller anslagsökningar under perioden efter den kommande, dvs från 2026 och framåt. Det kan i förstone tyckas konstigt att det är ett stridsäpple redan i dag. Varför inte vänta och se?
 
Därför att planeringshorisonten är lång vad gäller anskaffandet av dyr materiel och ett icke-besked i dag gör det omöjligt för Försvarsmakten att planera på det sätt som behövs. Dessutom skulle ett besked om långsiktigt robusta anslagsförstärkningar ha haft stor betydelse som signal om nationell försvarsvilja och långsiktigt gemensamt ansvarstagande. Försvarsberedningens enighet skapade en unik sådan möjlighet, men den har regeringspartierna sjabblat bort.
 
Peter Hultqvists auktoritet har nu blivit allvarligt underminerad. Vem fel det är, hans eget eller Stefan Löfvens, är inte gott för utomstående att veta. Oavsett vilket är det bekymmersamt för Sverige.
PJ Anders Linder

VD och chefredaktör i Axess. 

Läs vidare