Den talande tystnaden

Donald Trump. Spred skulden. Foto: Gage Skidmore/Wikimedia.

”I think there is blame on both sides”. Så valde Donald Trump att beskriva den urspårade högerextrema demonstrationen i Charlottesville 2017.

Flera skadades och en ung kvinna dog när en 20-årig extremist medvetet körde in sin bil rakt i en folkmassa. Det tog 48 timmar innan Trump kommenterade händelserna.

Reaktionerna blev med rätta starka och presidenten ansågs visa mer omsorg om sin hårda väljarbas än att leva upp till stundens allvar. Att Trump dessutom ansåg att det fanns ”some very fine people” på båda sidor gjorde inte saken bättre. På årsdagen av kravallerna i Charlottesville fördömde Trump på Twitter alla former av ”rasism och våldshandlingar”, utan att explicit nämna hotet från vitmaktrörelsen eller högerextremismen. Skulden, fick man anta, fanns på båda sidor.

Drygt tre veckor efter Hamas fruktansvärda massaker på civila israeler kom jag att tänka på Trumps ovilja att kalla en spade för en spade 2017. Trots att ett ensidigt fördömande av ett av de vidrigaste terrordåden sedan elfte september borde vara den enklaste saken i världen, var det till en början påfallande tyst från de människor som annars älskar att delge omvärlden sitt samhällsengagemang.

Inte minst när det kommer till tävlingen om vem som kan ta mest avstånd från vad Donald Trump sagt eller inte sagt.

Erik Thyselius

Medarbetare i Axess.

Läs vidare