Försvarsutgifter på Natonivå

Winston Churchill var en av historiens främsta citatmaskiner och han tillskrivs ofta även detta: ”Man kan alltid räkna med att amerikanerna gör det rätta – när de har prövat allting annat.”

På sajten Quote Investigator lär jag mig dock att det inte går att spåra uttalandet till Churchill. Den mest troliga upphovsmannen tycks i stället vara den israeliske utrikesministern Abba Eban, som formulerade sig litet mer generellt: ”män och nationer agerar med vishet när de väl har uttömt alla andra alternativ”.

Nåväl, oavsett upphovsman rymmer uttrycket åtskilligt av sanning. Makthavare i allmänhet och politiker i synnerhet dröjer gärna med svåra beslut, sitter på händerna, hänger sig åt fromma förhoppningar och prövar halvhjärtade åtgärder innan man till sist ser sanningen i vitögat, tar ett djupt andetag och gör vad som verkligen krävs. Man stämmer i ån i stället för bäcken, vilket låter problemen växa sig onödigt stora, och ändå upprepar man proceduren om och om igen.

De färska exemplen är fler än man skulle önska och kan sammanfattas under rubriken ”vi såg det inte komma”. Det senaste gavs oss nu på förmiddagen när regeringen gav besked om att försvaret ska få betydligt större resurser än vad som tidigare utlovats. Försvarsutgifterna ska upp till två procent av BNP och det ska enligt statsministern ske så snabbt som det är praktiskt möjligt.

Att lägga ribban på just två procent är på sitt sätt lika konstigt som att ha ett biståndsmål på just en procent – det rimliga vore att lägga fast vad som behövs och sedan betala för det – men som världen nu ser ut är beslutet av mycket stort värde. Att anamma tvåprocentsmålet har blivit ett internationellt gångbart sätt att göra klart att man som nation tar världsläget och den egna försvarsförmågan på allvar. Det hade förstås varit bättre om regeringen betydligt tidigare hade agerat i oträngt mål och inte steg för steg låtit sig fösas till sitt ställningstagande, men hellre agera ”med vishet” till sist än att inte göra det alls.

Försvarsutgifter på två procent av BNP är för övrigt vad Nato förväntar sig av sina medlemmar, så se nu till att uttömma alla andra alternativ så fort det någonsin går.

PJ Anders Linder

VD och chefredaktör i Axess. 

Läs vidare