Ge inte allmänheten makten över skogen

Foto: Jon Flobrant / Unsplash

Vem ska egentligen ha makten över marken? Skogsägaren eller allmänheten? De senare, tycks dessvärre vara viljan när man nu via miljöorganisationer ges rätt att överklaga och hindra markägares beslut om avverkning. Vi bör inte försvaga äganderätten på det sättet, utan fortsätta att låta skogsägare agera med frihet under ansvar.

Skogen är Sveriges stora naturresurs. En riktig guldgruva och miljövän. Vi säljer, bygger och investerar mycket i vår skog. Men det finns motsättningar. Senast igår skrev Dagens Nyheter om en ny miljödom som ger allmänheten rätt att överklaga avverkning. Varför?

Om gemene man kan överklaga skogsbruksåtgärder kommer nog inte många avverkningar att tillåtas. Det finns alltid någon som romantiserar och vurmar för just den där skogspromenaden. Men det är inte hållbart om vartenda nostalgiskt minne från en skogsvandring ska tillåtas gå före äganderätten.

”Är de gamla skogarna verkligen så hotade eller är vi bara inte tillräckligt insatta i ämnet?”

Edvard Hollertz, agronom och ledarskribent på tidningen ATL, var tidigt ute med att varna för faran med detta. Han likställde det då med att man skulle få bestämma över en bondes val av gröda på en åker. Det låter väl lätt bisarrt att gemene man skulle säga ”du får inte odla det där, utan ska plantera det här istället”?

Vi bör ta vara på och värna vår rika skogstillgång. Senast igår lyfte SVT Rapport att världens första storskaliga tillverkning av trätorn till vindkraftverk startar i Sverige. Intressant! Om vi ska kunna fortsätta med sådana innovationer och öka vindkraftens hållbarhet behöver vi använda oss av svensk gran. Då måste också avverkningen tillåtas och den sköts naturligtvis bäst av de som kan sin skog.

Drömmen om ”den orörda skogen” finns nog i många sinnen, inte minst nu när intresset för vandring i skog och mark ökar i spåren av denna pandemi. Men till skillnad från vad organisationer som Skydda skogen och Greenpeace får det att låta som så har Sverige redan en skyddad landareal. Och den är större än Danmark.

Är de gamla skogarna verkligen så hotade eller är vi bara inte tillräckligt insatta i ämnet?

Vi har nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområden som motsvarar tio procent av Sveriges landyta. Förutom detta avsätter privata skogsägare markområden frivilligt, utan någon ekonomisk ersättning, för att bevara områden.

Skogsägarna är kunniga och brinner för skogen. Låt dem och äganderätten styra i stället för att ge den breda allmänheten makten över skogsindustrin. Det är en alltför trubbig yxa.

Katarina O'Nils Franke

Redaktionssekreterare i Axess.

Läs vidare