Lös vårt energipolitiska nödläge!

Det höga elpriset är politiskt styrt. Varför har regeringen inte gjort mer? Foto: Nixdorf/Wikimedia Commons

Vi har länge sett oss som ett av världens mest miljömedvetna länder. Men självbilden har fått sig en törn. Hetsjakten på förnybar energi har plötsligt placerat oss i ett energipolitiskt nödläge just när elen behövs som mest.

Politiska åtgärder har försatt oss i ett läge som riskerar att äventyra landets säkerhet. Än så länge kan vi skatta oss lyckliga att många (men inte alla – en del är på fallrepet) industrier har tryggat upp med långsiktiga elavtal, men för att inte förlora fler industrier på grund av höga elpriser behöver åtgärderna komma nu.

Stefan Fölster är docent i nationalekonomi och leder tankesmedjan Better Future Economics. Han har utkommit med rapporten ”Svensk säkerhet kräver en bättre energipolitik” på tankesmedjan Frivärld. I rapporten föreslås nödvändiga omläggningar av energipolitiken som kan stärka Sveriges försvarsförmåga, verka för ett bättre klimat och göra så att Sverige undviker recession.

”Det borde vara en av de allra viktigaste valfrågorna.”

Fölster gör ett bra jobb i att nysta i problemet och komma med konkreta förslag för en bättre framtid. Men varför har vissa länder som Sverige drabbats extra hårt? Är vi särskilt naiva av att vi varit förskonade från krig i modern tid och att vår gräns inte går lika tätt inpå Rysslands?

För grannlandet Finland går det bättre. Där verkar realismen segra över naiviteten. Finland har man redan (som första land i världen!) börjat bygga slutförvar för kärnavfall. Man är över huvud taget bättre rustad för en kris- eller krigssituation, vilket inte minst beredskapslagren under pandemin visade. För man oroar sig över hur våra svenska industrier ska klara av att framställa ammunition eller sjukvårdsmateriel vid ett krisläge om dessa redan nu knäar av elpriset.

Vi måste kunna bättre! Det skyhöga elpriset har gjort att det från politiskt håll lobbas för olika högkostnadsskydd. Det är förvisso bra att elkonsumenterna får något tillbaka, men istället för att skapa tillfälliga plåster på såren kan vi agera mer långsiktigt och avskaffa elskatten till EU:s miniminivå permanent.

Utöver den prisjusteringen behöver vi helt enkelt mer energi och bättre förutsättningar för att ta tillvara på och flytta energin i landet. Då behövs fler kraftverk. Vi har tyvärr hamnat lite på efterkälken i kärnkraftsforskningen (till fördel för mer forskning om vindkraft och solenergi), men har stora möjligheter att lösa mer och effektivare kärnkraft – bara vi får platser för att bygga nytt. Förr hade vi en stabil lösning med hälften kärnkraft, hälften vattenkraft. Att våra folkvalda slarvat bort detta är ett svek.

Den osäkerhet vi nu sitter med stryper investeringar som skadar ekonomin och den svenska beredskapen på sikt. Det är en politiskt orsakad osäkerhet via skatter, avgifter och tidskrävande tillståndsprocesser. Precis som Stefan Fölster pekar på med sin rapport blir detta ett nationellt säkerhetshot. Vi får inte slarva med något så grundläggande som energiförsörjningen. Det borde vara en av de allra viktigaste valfrågorna. Det är samtidigt beklagligt att man ska behöva längta efter en bättre framtid när sittande regering borde ha gjort sin uppgift och hjälpt landet redan i dåtiden.

Katarina O'Nils Franke

Redaktionssekreterare i Axess.

Läs vidare