Stoppa det ortodoxa korståget

Patriotisk och "andlig" utbildning av militär personal. Foto: pobeda.ru

Allt sedan Ryssland inledde sitt krig mot Ukraina 2014 har det funnits en påhejande gudsman Patriarken Kirill I, rysk-ortodoxa kyrkans överhuvud. Trots sitt ständiga försvar av Putins krigsbrott tycks han och kyrkan gå obefläckade vid sidan om västvärldens sanktioner.

Under Putins tid vid makten har den rysk-ortodoxa kyrkans roll vuxit. I Sovjetunionen sågs kyrkan som ett hot och oförenlig med den marxistiska överideologin. Men ideologins triumf över den personliga gudstron har genom historien visat sig allt annat än självklar, så också i Ryssland. Kanske var det därför Putin valde en annan väg och istället inkorporerade kyrkan i sin perversa ideologicocktail av imperalism och nyfascism.

Förutom religiösa predikningar ägnar sig den rysk-ortodoxa kyrkan åt att sprida propaganda. Det handlar inte bara om att sälja in kriget som en moraliskt plikt utan också att slå fast narrativet att västvärlden är en dekadent civilisation. Ett 2020-talets Sodom och Gomorra.

I många fall ligger även den rysk-ortodoxa kyrkans genuina trosuppfattning i linje med Putins nystalinistiska idévärld. Avsmaken inför homosexualitet och förföljelsen av homosexuella är ett sådant exempel.

Att religiösa företrädare finns bland det militära är i sig inget konstigt, så har det varit i alla tider. Men det är skillnad på att bedriva själavård vid fronten och att hålla mässa till krigets ära.

Genom Avdelningen för samarbete med försvarsmakten och brottsbekämpande myndigheter, organiserar rysk-ortodoxa kyrkan bland annat fältpräster, men dessa är även centrala länkar i arbetet för att sprida propaganda och ta upp kollekt som går rakt in i krigskassan.

Kollektpengarna kommer inte bara från Ryssland utan från hela världen. Under julen har exempelvis belarusiska nunnor sålt ikoner och julpynt på svenska julmarknader. S:t Elisabeth-klostret har öppet hyllats av Alexander Lukasjenko för att de har skänkt pengar till kriget sak genom Moskvapatriarkatet.

S:t Elisabeth-klostrets Sverigeturné.

Är det då rätt att införa sanktioner mot kyrkan och dess överhuvud Kirill? En del menar att religionen ska hållas utanför det världsliga. Den linjen har hittills vunnit då både Kirill och kyrkan har undsluppit EU-sanktioner trots att sådana har föreslagits. Till skillnad från EU har Storbritannien valt att inför just sådana sanktioner.

Frågan är känslig, inte minst inom EU där flera medlemsländer har stora minoriteter som tillhör kyrkor som lyder under Moskvapatriarkatet. Samtidigt skulle inga andra religiösa sammanslutningar tillåtas att öppet predika för och finansiera krig. Sådana grupper skulle terrorstämplas och finansieringen kriminaliseras.

Tiden är inne att börja tala klarspråk om det rysk-ortodoxa korståget mot Ukrain och likställa Moskvapatriarkatet med andra religiöst motiverade terrororganisationer.

Här kan du läsa om skilsmässan mellan den ukrainska och ryska ortodoxa kyrkan i en text av Piotr Wawrzeniuk.

Marcus Nilsen

Medarbetare i Axess.

Läs vidare