Gå hela vägen Gunnar Strömmer!

NMR, Nordiska motståndsrörelsen, i en demonstration i centrala Stockholm Foto: Frankie Fouganthin

Idag meddelade justitieminister Gunnar Strömmer att regeringen föreslår en utökning av Sveriges terrorlagstiftning. Det som föreslås är att deltagande i och finansiering av deltagande i terroristorganisation ska vara straffbart. Detta är ett steg i rätt riktning, men Sverige saknar fortfarande möjlighet att på egen hand terrorklassa organisationer.

Den grundlagsutredning som ligger till grund för regeringens förslag har jag tidigare kommenterat i Axess. Tyvärr saknas fortfarande de delar i den kommande lagstiftningen som fullt ut skulle kunna ge Sverige de verktyg som behövs för att kunna motarbeta den organiserade ondskan som finns mitt bland oss. 

Lagstiftningen som nu tillkommer hanterar enbart de organisationer som redan är terrorklassade, eftersom bedömningen görs utifrån EU:s och FN:s listor över terrorklassade organisationer och individer. Grupper och individer i Sverige som direkt medverkar eller kan anses vara kopplade till listade grupper kan åtalas inom ramen för terrorlagstiftningen. 

Det stora hålet i lagstiftningen rör de grupper som inte återfinns på FN:s eller EU:s listor. Det som ofta kallas för inhemsk terrorism som skulle bland annat kunna utgöras av nazistiska NMR (som av flertalet experter bedöms uppfylla alla kriterier för att terrorklassas).Det pågår också en diskussion om inte flertalet kriminella gäng även uppfyller dessa kriterier, då verksamheten uppenbarligen är samhällsomstörtande och inger fruktan i samhället. Det vore därför önskvärt att komplettera den tillkommande lagstiftningen med möjligheten för svenska domstolar att även klassa inhemska organisationer och personer som uppfyller de internationella definitionerna som terrorister.  

Det är fåfängt att sätta hoppet till att svenska nazister eller kriminella gäng skulle terrorklassas internationellt. Detta då EU:s och FN:s huvudfokus är på gränsöverskridande terrorism med betoning på religiösa motiv (till exempel islamism). 

Sakta men säkert kommer lagstiftningen ikapp verkligheten. Men även verkligheten är i rörelse. Det är varför ordentliga insatser behövs för att föregripa terrorismen.

Läs vidare