Svenska ungdomar vill arbeta!

Förr reste många unga ut på äventyr och kom sedan tillbaka för jobb. Nu är resan inställd och istället väntar hög arbetslöshet. Foto: Matese Fields / Unsplash

Arbetslösheten når nya rekordnivåer och Sverige ligger bland EU:s högsta. Hur drabbas ungdomarna som är på väg ut i arbetslivet?

Idag släpps en ny rapport av Ungdomsbarometern (UB) som undersöker svenska ungdomar mellan 15–24 år och deras tankar om arbetsmarknaden. UB har funnits sedan 1991 och arbetar med att återkommande kartlägga beteendemönster och attityder.

Rapporten visar att samtidigt som fler och fler intresserar sig för att göra karriär finns en tydlig oro för otrygghet. Intresset för att bygga egen verksamhet har sjunkit med 8 procent sedan 2017. Högst i kurs står att få arbeta med sådant man brinner för och göra världen bättre.

Coronakrisen ser ut att ha fått fler att svara att de är villiga att ta ”vilket jobb som helst”, vilket är en sund ingång när man ska börja på arbetsmarknaden. Men det är tråkigt att vi hamnat i ett läge där till och med ”vilket jobb som helst” är svårt att få.

Finanskrisens effekter från 2008 och 2009 syns fortfarande i många EU-länder och därtill har pandemin spätt på nedgången i sysselsättning, skriver ekonomifakta.

I denna kristid kan det underlätta att regeringen tidigarelägger beslut om lägre arbetsgivaravgift för unga från i år fram till 2023. Därmed sänks kostnaden och risken för arbetsgivaren som kan våga anställa fler yngre personer. Dessa, som inte haft tidigare arbetslivserfarenhet, kan på så sätt få in en fot på arbetsmarknaden och lättare komma vidare till fler arbetstillfällen.

Vidare borde lagen om anställningsskydd (LAS) ses över. Lagen har flera negativa effekter på arbetsmarknaden. Bland annat riskerar den att skapa en falsk trygghet där människor inte vågar byta jobb på grund av oron för att hamna sist in och riskera att åka först ut igen. Den riskerar att slå just mot unga och andra med begränsad utbildning och erfarenhet att få jobb.

Korta kurser och yrkesförberedande utbildningar kommer att få ett uppsving och vi ser redan nu ett ökat intresse för högskoleutbildningar. Det är bra med utbildning och bättre än att inte göra någonting. Men samtidigt finns risken för att den omfattande arbetslösheten och effekterna av pandemin resulterar i en uppgivenhet om att ”det finns ändå inga jobb” – så man behöver inte ens försöka.

Då är det glädjande att UB:s undersökning ändå visar att svenska ungdomar vill arbeta. Även om det är ”vilket jobb som helst” kan det ena kan leda till det andra. Lösningar för att minska arbetslösheten bland unga och överhuvudtaget behöver diskuteras mer för att ungdomarna som nu tar studenten verkligen ska känna att ”den ljusnande framtid är vår”.Mer på samma tema: I Axess TV:s senaste ”Panelen” diskuteras den höga arbetslösheten: https://www.axess.se/tv/panelen/sasong-5-del-8-av-8-vem-bryr-sig-om-arbetslosheten-islamistskandalen-pa-sr-och-framtidsspaning/

Katarina O'Nils Franke

Redaktionssekreterare i Axess.

Läs vidare