Magasin > Arvet efter Luther (Nummer 1, 2017)

Nummer

I det här numret

Arvet efter Luther

Arvet efter Luther

Innehåll

Han förändrade världen

Reformationens utveckling berodde till stor del på Luthers personlighet, kompromisslösa doktrin och hårdföra debattmetoder. I sin färska bok Martin Luther. Renegade and Prophet målar Lyndal Roper ett starkt och mångfasetterat porträtt av reformatorn.

Gatlopp för Luther

Protestantismens ideal formade den sekulära och statsindividualistiska svenska modellen. Det är därför lättare att hitta Luther i samhället i stort än i kyrkan.

Luther bakom allt

Inget annat land är som Sverige en skapelse av Luther och lutherdomen. Luthers lära är omöjlig att skilja från svenskheten själv.

Evangeliet glöms

Svenska kyrkan håller inte isär det värdsliga och det andliga. Rättfärdiga ledare glömmer att också de är syndare. Detta är en kyrka som fjärmar sig från arvet från Luther.

Nästa: Intervju