Magasin > Hur fria är konsterna? (Nummer 2, 2007)

Nummer

I det här numret

Hur fria är konsterna?

Hur fria är konsterna?

Innehåll

Att manövrera en atlantångare

Den borgerliga regeringen kommer att förändra kulturpolitiken, men frågan är på vilket sätt och i vilken utsträckning. En tidigare medarbetare till Marita Ulvskog på kulturdepartementet beskriver kulturpolitiken som en atlantångare, som man endast med stor möda lyckas andra riktning på. Kulturen kan måhända ses som ideologiskt neutral, men inte kulturpolitiken, skriver MarieLouise Samuelsson.

Statligt sanktionerad subjektivitet

Målet att främja konstnärlig kvalitet skapar också likriktad medelmåttighet. I tyskland har den statliga kulturpolitiken bland annat resulterat i en drivhusmässig litteratur som slentrianmässigt uppehåller sig vid död, vansinne, äckel eller kroppsliga perversiteter.

Mellanhänderna formar konsten

En ny, allt större, yrkesgrupp har fått betydande inflytande över Frankrikes konstliv. Det är mellanhänderna, professionella marknadsaktörer, som påverkar vem som får ställa ut var och vem som blir framgångsrik. Offentligt stöd till konsten bör inte söka konkurrera med privata mellanhänder utan söka vägleda dem i deras verksamhet, skriver Nathalie Heinich.

Nästa: Intervju