Magasin > Kanon (Nummer 9, 2022)

Nummer

I det här numret

Kanon

Kanon

Innehåll

Hoffmanns äventyr

E T A Hoffmann, som dog för 200 år sedan, uppfattades länge som trivial. Men han var en ytterst medveten författare.

Röster från andra sidan

Med sina kyrkogårdsdikter ansluter sig Börje Lindström till traditionen att låta de döda komma till tals i poesin.

Satir i kamp med censuren

En ny bok uppmärksammar duon Dzigan och Schumacher, som bedrev satir på jiddisch i Polen, Sovjet och Israel.

Demokrati eller aristokrati

Hotet från populismen har fått en del bedömare att återvända till den antika diskussionen om demokratin.

Smärtans position

Annie Ernaux’ litterära projekt har likheter med Marcel Prousts. Men hon skriver i en stil som är anpassad till vår tid.

Uppgörelsen blev aldrig av

Magnus Utvik påminner i sin nya bok om Vänsterpartiets mörka förflutna.

Nästa: Recension