Magasin > NATION STAT IMPERIUM (Nummer 6, 2017)

Nummer

I det här numret

NATION STAT IMPERIUM

NATION STAT IMPERIUM

Innehåll

Nationen lever

Alla människor är jämlika. Men som medlemmar av skilda nationer är vi olika.

Det franska särfallet

Frankrike ville bilda en nationalstat med enhetlig kultur och en strävan efter det universella. Därmed skiljer man ut sig i allt som berättas om stat, nation och imperium.

Att dö för sin jord

Territorium och dess försvar är krigets ursprung. Men det drivs fram och får bränsle av kultur och civilisation.

Makten att begära

Relationen mellan stater kan aldrig vara demokratisk eller egalitär. Alla försök att göra uppror mot den hierarkiska världsordningen kommer att misslyckas.

Den kristna republiken

De italienska stadsrepublikerna gav upphov till en speciell typ av kristendom. Principen predikades att endast en god medborgare som älskar och tjänar det allmänna bästa kan vara en god kristen.

Nästa: Intervju