Magasin > Polarisering pågår (Nummer 1, 2020)

Nummer

I det här numret

Polarisering pågår

Polarisering pågår

Innehåll

Känslostorm

Den ökade polariseringen i amerikansk politik beror inte på ideologiska förändringar utan på förändrade känslor bland väljarna. Identifikation med en grupp driver fram utvecklingen.

De upplystas intolerans

Det politiska har blivit det privata. Det påverkar vardagen och det politiska systemets funktionssätt.

Alla blev så arga

Inställningen till brexit ledde till polarisering och en aggressiv debatt. Samtidigt är britterna alltmer eniga i sakpolitiken.

Leta bortom politiken

När sociala identiteter sammanfaller blir de identitetspolitiska impulserna övermäktiga och självförstärkande. Polariseringen är inte antipolitisk utan social.

Så illa är det inte

Samhällsdebatten ger intryck av ökad polarisering och minskad tillit. Troligare är att konfliktnivån är tillbaka på en mer normal nivå.

Nästa: Kultur