Magasin > Storbritanniens val (Nummer 3, 2015)

Nummer

I det här numret

Storbritanniens val

Storbritanniens val

Innehåll

Massor av jobb

Den brittiska ekonomin skapar mängder av nya arbeten. Ändå förblir underskotten stora i statens finanser. Det behövs omfattande insatser för att öka produktiviteten så att jobben blir bättre betalda - men också för att hålla ihop ett samhälle som dras åt många olika håll.

I den stora oredans tid

Allt tyder på att småpartierna får ett större inflytande efter valet. Men samtidigt efterlyser inte väljarna en dramatiskt annorlunda politik.

Den eviga debatten

Trots att EU knappt nämns i valkampanjen lurar frågan under ytan. Hur britterna röstar kan avgöra deras framtid i Europa.

Slaget om Storbritannien

Det skotska nationalistpartiet väntas nå stora framgångar. Det kan bli början till slutet för Storbritannien.

Ta inget för givet

De brittiska väljarna överger sina gamla lojaliteter och en ny politisk ordning kommer att bli nödvändig när den nationella sammanhållningen börjar vittra. Statsvetaren Tim Bale ser ett nytt politiskt landskap efter valet.

Nästa: Kultur