Magasin > Tankar i sjukdomens tid (Nummer 5, 2020)

Nummer

I det här numret

Tankar i sjukdomens tid

Tankar i sjukdomens tid

Innehåll

Vår osäkra värld

Vi lever våra liv genom att ta ställning till risker och sannolikheter. Men med pandemin har den stora osäkerheten gjort entré.

Om och om igen

Människans kontrollbehov kan aldrig fullt ut tillfredsställas. Det kan tvärtom ge upphov till mer frustration och inte sällan fler risker.

På rättsstatens grund

Statens agerande under coronakrisen har genomsyrats av skyddet av våra mänskliga fri- och rättigheter. Rättighetstanken har stått sig stark – hittills.

Uppvaknandets tid

Vi har påmints om att människan inte är alltings mått. Det har varit en skakande men också ovärderlig erfarenhet.

Onda sagor i onda tider

Högerpopulister vill gärna utnyttja kriser för att flytta fram sina positioner, men coronakrisen är fel sorts kris för dem.

Nästa: Intervju