Magasin > Tid för kultur (Nummer 5, 2018)

Nummer

I det här numret

Tid för kultur

Tid för kultur

Innehåll

På skakiga grunder

Kulturinstitutionerna tvingas att betala marknadshyror för sina lokaler. En sammanslagning av kultur- och utbildnings-departement skulle stärka deras ställning.

Låt föremålen tala

Sverige behöver kulturmecenater och en blick riktad mot tingen. Vi måste ha en kulturpolitik för det eviga.

Ge mig klingande tal!

Önskan inför valet: Politiker som kan uttrycka sig korrekt och kan hålla tal. Är det för mycket begärt?

Det behövs ett systemskifte

Konkurrens mellan oberoende institutioner skapar förutsättningar för ett fritt och vitalt kulturliv.

Ett offer för nycker

Kulturarvsdebatten är polariserad och politiserad. Den reduceras till en fråga om att vara för eller emot en nationalistisk politik.

Detta uppfostrarnit

När kultur värderas utifrån värderingar blir den styrd. Det är ett hot mot dess kraft och dynamik. Den måste befrias från sina kidnappare.

Vrid tillbaka klockan

Låt medborgarna själva ta ansvar för att styra kulturens och mediernas innehåll. Kultur- och mediekonsumenterna borde därför betraktas som just konsumenter.

Bryt beröringsskräcken

När den sekulära staten klipper av banden till trossamfunden går man miste om deras goda vilja. I en fragmentiserad tid behövs en postsekulär religionspolitik.

Falska motsatspar

Synen på staden som upplyst och landsbygden som kulturellt bakom dominerar. Men det är att göra våld på en komplex och motsägelsefull verklighet.

Nästa: Intervju